Suradnici

Voditeljica projekta

prof.dr.sc. Andreja Brajša-Žganec

Istraživački tim

Prof.dr.sc. Ljiljana Kaliterna-Lipovčan, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Hrvatska

Izv.prof.dr.sc. Toni Babarović, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Hrvatska

Izv.prof.dr. sc. Tihana Brkljačić, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Hrvatska

Doc.dr.sc. Marina Kotrla Topić,  Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Hrvatska

Dr.sc. Zvjezdana Prizmić Larsen, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Hrvatska

Dr.sc. Maja Tadić Vujčić, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Hrvatska

Prof.dr.sc. Renata Miljević-Riđički, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska

Dr.sc. Ivana Hanzec Marković, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska

Mag.psih. Marija Džida, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Hrvatska

Mag.psih. Lana Lučić, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Hrvatska

Prof.dr.sc. Lisa Newland, The University of South Dakota, SAD

Prof.dr.sc. Ferran Casas, The University of Girona, Španjolska

Prof.dr.sc. Daniel Shek, The Hong Kong Polytechnic University, Kina