XXII. Dani psihologije u Zadru

Voditeljica projekta prof.dr.sc. Andreja Brajša-Žganec sudjelovala je na virtualno održanim XXII. Danima psihologije u Zadru s dva izlaganja “Dobrobit djeteta u kontekstu obitelji (CHILD-WELL)” i “Upotreba digitalnih medija i dobrobit djece u školskoj dobi”

Dobrobit djeteta u kontekstu obitelji (CHILD-WELL)

Brajša-Žganec, Andreja

sažetak

CHILD-WELL znanstveni je projekt Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, financiran od strane Hrvatske zaklade za znanost, koji se usmjerava na istraživanje dobrobiti djeteta u kontekstu obitelji. Dobrobit djece je multidimenzionalni konstrukt koji obuhvaća kognitivnu, bihevioralnu i emocionalnu regulaciju, socijalnu kompetenciju te indikatore subjektivne dobrobiti djece. U zadnje vrijeme sve je veći naglasak na istraživanju subjektivne dobrobiti djece. Istraživanja pokazuju da su karakteristike roditelja i obitelji važni prediktori različitih aspekata dobrobiti djece. Stoga je važno istražiti ulogu obiteljskog konteksta u razvoju dobrobiti djece. Uz to istražit će se i uloga korištenja digitalnih medija u predviđanju dobrobiti djece. Projekt je usmjeren ispitivanju modela teorije promjene prema kojem je obiteljska dobrobit osnova za razvojno roditeljstvo, odnosno roditeljske postupke koji su razvojno primjereni i prilagođeni dječjim potrebama, a razvojno roditeljstvo ima za posljedicu različite pozitivne ishode djeteta. U ovom projektu koristit će se longitudinalno- sekvencijalni kohortni istraživački nacrt kako bi se provjerila (ne)stabilnost različitih domena dobrobiti djece te kako bi se ispitao doprinos različitih karakteristika obiteljskog konteksta i roditeljskih ponašanja za predviđanje dobrobiti djece. Tijekom 4 godine, planiraju se provesti 3 vala istraživanja s djecom u dobi od 9, 10 i 11 godina u prvoj točki mjerenja. U sva 3 vala djeca će procjenjivati vlastitu subjektivnu dobrobit, roditeljska ponašanja te korištenje digitalnih tehnologija, roditelji će procjenjivati kognitivnu, bihevioralnu i emocionalnu regulaciju djece te obiteljsku dobrobit i roditeljska ponašanja, a učitelji će procjenjivati socijalnu kompetenciju djece. Na temelju dosadašnjih istraživanja, očekuje se pad u subjektivnim mjerama dobrobiti djece te porast u mjerama kognitivne, bihevioralne i emocionalne regulacije i socijalne kompetencije djece. Očekuje se da će karakteristike obitelji predviđati dobrobit djece direktno i preko roditeljskih ponašanja zasebno za majku i oca. Rezultati ovog istraživanja omogućit će proširenje spoznaja o promjenama i odrednicama dobrobiti djece u srednjem djetinjstvu te ranoj adolescenciji.

Upotreba digitalnih medija i dobrobit djece u školskoj dobi

Brajša-Žganec, Andreja; Kotrla Topić, Marina; Džida, Marija; Brkljačić, Tihana; Babarović, Toni

sažetak

CHILD-WELL znanstveni je projekt Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, financiran od strane Hrvatske zaklade za znanost, koji se usmjerava na istraživanje dobrobiti djeteta u kontekstu obitelji. Dobrobit djece je multidimenzionalni konstrukt koji obuhvaća kognitivnu, bihevioralnu i emocionalnu regulaciju, socijalnu kompetenciju te indikatore subjektivne dobrobiti djece. U zadnje vrijeme sve je veći naglasak na istraživanju subjektivne dobrobiti djece. Istraživanja pokazuju da su karakteristike roditelja i obitelji važni prediktori različitih aspekata dobrobiti djece. Stoga je važno istražiti ulogu obiteljskog konteksta u razvoju dobrobiti djece. Uz to istražit će se i uloga korištenja digitalnih medija u predviđanju dobrobiti djece. Projekt je usmjeren ispitivanju modela teorije promjene prema kojem je obiteljska dobrobit osnova za razvojno roditeljstvo, odnosno roditeljske postupke koji su razvojno primjereni i prilagođeni dječjim potrebama, a razvojno roditeljstvo ima za posljedicu različite pozitivne ishode djeteta. U ovom projektu koristit će se longitudinalno- sekvencijalni kohortni istraživački nacrt kako bi se provjerila (ne)stabilnost različitih domena dobrobiti djece te kako bi se ispitao doprinos različitih karakteristika obiteljskog konteksta i roditeljskih ponašanja za predviđanje dobrobiti djece. Tijekom 4 godine, planiraju se provesti 3 vala istraživanja s djecom u dobi od 9, 10 i 11 godina u prvoj točki mjerenja. U sva 3 vala djeca će procjenjivati vlastitu subjektivnu dobrobit, roditeljska ponašanja te korištenje digitalnih tehnologija, roditelji će procjenjivati kognitivnu, bihevioralnu i emocionalnu regulaciju djece te obiteljsku dobrobit i roditeljska ponašanja, a učitelji će procjenjivati socijalnu kompetenciju djece. Na temelju dosadašnjih istraživanja, očekuje se pad u subjektivnim mjerama dobrobiti djece te porast u mjerama kognitivne, bihevioralne i emocionalne regulacije i socijalne kompetencije djece. Očekuje se da će karakteristike obitelji predviđati dobrobit djece direktno i preko roditeljskih ponašanja zasebno za majku i oca. Rezultati ovog istraživanja omogućit će proširenje spoznaja o promjenama i odrednicama dobrobiti djece u srednjem djetinjstvu te ranoj adolescenciji.