XI. Međunarodna naučno-stručna konferencija "Unapređenje kvalitete života djece i mladih"

Suradnica Marija Džida sudjelovala je na XI. Međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji “Unapređenje kvalitete života djece i mladih”, održanoj 26. – 28. lipnja 2020. godine u Sunčevom brijegu, Bugarska te izložila rad “Roditeljska ponašanja majki i očeva i subjektivna dobrobit u ranoj adolescenciji: uloga negativne emocionalnosti adolescenata”.

Roditeljska ponašanja majki i očeva i subjektivna dobrobit u ranoj adolescenciji: uloga negativne emocionalnosti adolescenata

Džida, Marija; Brajša-Žganec, Andreja; Kotrla Topić, Marina

sažetak

Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi doprinose različitih percipiranih roditeljskih ponašanja majki i očeva te moderatorsku ulogu negativne emocionalnosti u predviđanju zadovoljstva životom adolescenata. U istraživanju je sudjelovalo 133 učenika (Mdob= 10.13, SD=0.96) 3., 4. i 5. razreda osnovne škole. Adolescenti su ispunjavali upitnike učeničkog zadovoljstva životom, negativne emocionalnosti, te percipirane majčine i očeve topline i intruzivnosti. Regresijskom analizom utvrđeno je da očeva roditeljska ponašanja koje karakterizira toplina i intruzivnost predviđaju više, odnosno niže zadovoljstvo životom adolescenata. Negativna emocionalnost moderirala je vezu majčine topline i zadovoljstva životom adolescenata. Samo za adolescente s visokim razinama negativne emocionalnosti majčina toplina je pozitivan prediktor njihovog zadovoljstva životom. Rezultati podupiru dijateza-stres model, adolescenti s visokim razinama negativne emocionalnosti imaju niže zadovoljstvo životom kad je majčina toplina niska, no kada je majčina toplina visoka ne razlikuju se od adolescenata s niskim razinama negativne emocionalnosti.