VIII. znanstveno-stručni skup "Osnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici"

Suradnica dr.sc. Marina Kotrla Topić je predstavila projekt na VIII. znanstveno-stručnom skupu – Osnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici, a koji je održan na Filozofskom fakultetu u Osijeku od 13. do 15. veljače 2020.g.

Dobrobit djeteta u kontekstu obitelji (CHILD-WELL) – predstavljanje projekta

Andreja Brajša-Žganec, Marina Kotrla Topić, Marija Džida, Ljiljana Kaliterna Lipovčan, Tihana Brkljačić

sažetak

CHILD-WELL znanstveni je projekt Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, financiran od strane Hrvatske zaklade za znanost, koji se usmjerava na istraživanje dobrobiti djeteta u kontekstu obitelji.

Dobrobit djece je multidimenzionalni konstrukt koji se definira u obliku optimalnih razvojnih ishoda djeteta s obzirom na njegovu dob, i to na temelju niza objektivnih i subjektivnih indikatora. Kao pokazatelj dječje dobrobiti u raznim istraživanjima koriste se mjere kognitivne, bihevioralne i emocionalne regulacije, socijalne kompetencije te indikatori subjektivne dobrobiti.

Polazeći od Bronfenbrennerovog bioekološkog modela i teorije promjene ovaj projekt ima tri cilja. Prvi cilj je istražiti promjene u različitim domenama dobrobiti djece u srednjem djetinjstvu i na prijelazu u adolescenciju. Drugi cilj je istražiti odnose obiteljske dobrobiti, roditeljskih ponašanja majke i oca te različitih domena dobrobiti djece u spomenutom razvojnom periodu. Treći cilj je ispitati odnos između korištenja digitalnih tehnologija i dobrobiti djece tijekom srednjeg djetinjstva i na početku adolescencije.

Kako bi se ostvarilo navedene ciljeve, planira se provesti longitudinalno istraživanje koje bi uključivalo djecu u dobi 9, 10 i 11 godina (u prvoj točki mjerenja), njihove roditelje i učitelje. Tijekom četiri godine, planiraju se provesti tri vala istraživanja, a ovakav longitudinalni nacrt istraživanja omogućit će brojne spoznaje o promjenama u različitim domenama dobrobiti djece i njezinim odrednicama.

Rezultati ovog istraživanja omogućit će nam bolji uvid u dobrobit hrvatskih obitelji s djecom školske dobi, što može imati važne praktične implikacije za stručnjake koji se bave osmišljavanjem različitih nacionalnih politika, kao i za razvoj strategija za poboljšanje dobrobiti djece i obitelji.

MKT Osijek